Onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting

Het realiseren of renoveren van schoolgebouwen vraagt om een duidelijke visie en een helder plan. U moet rekening houden met ontwikkelingen, dalende of stijgende leerlingaantallen en veranderende eisen die aan het huidige en toekomstige onderwijs worden gesteld. De meeste schoolgebouwen zijn tegenwoordig multifunctionele accommodaties. Met alle specifieke eisen die daarbij komen kijken.

Reken op uw onafhankelijke adviseur

Wij helpen u graag. Bij Buster Bouwcontrol weten we de belangen van verschillende partijen op elkaar af te stemmen. We inventariseren in een vroeg stadium de wensen en eisen. En weten waar en hoe schaalvoordelen behaald kunnen worden. Als onafhankelijk adviseur waarborgen we dat het hele bouwproces tot en met de ingebruikname vloeiend verloopt.

De mogelijkheden bespreken?