Overheid

Huisvesting voor overheidsinstanties

Het realiseren van huisvesting voor overheids- en semioverheidsinstanties is dynamisch. Er vinden veel veranderingen plaats op het gebied van schaalvergroting, reorganisaties, kernlocatiebeleid en veranderde dienstverlening. Wanneer u als overheidsinstantie hier mee te maken krijgt, biedt dit kans om uw huisvesting eens goed onder de loep te nemen. Waar staat u en waar wilt u naartoe?

Toekomstbestendige huisvestingsvisie

Buster Bouwcontrol is een onafhankelijke partij die u graag bijstaat in het maken van de juiste beslissingen. We schuiven graag aan bij u aan tafel. Samen kijken we naar de mogelijkheden om te komen tot een huisvestingsvisie die gereed is voor de toekomst.

De mogelijkheden bespreken?