Meerjaren onderhoudsplan

Met een goed MJOP behoudt uw gebouw zijn waarde

mjop1.jpg

Buster Bouwcontrol maakt voor u een heldere meerjaren-onderhoudsplanning. Hiermee heeft u grip op uw onderhoudskosten, voorkomt u achterstallig onderhoud, bespaart u kosten en verkleint u de risico’s van schade, uitval en gebreken. Bovendien helpt het u bij het maken van belangrijke keuzes zoals wel of niet investeren.

We weten het allemaal: op tijd onderhoud plegen verlengt de levensduur van panden en zorgt ervoor dat waarde behouden blijft. Toch blijkt het in de praktijk soms lastig. Vaak wordt onderhoud pas uitgevoerd als er zichtbaar verval of schade aan het gebouw is. De kans op hoge onvoorziene kosten is dan groot. Schakel daarom Buster Bouwcontrol in.

Onderhoudskosten beheersbaar maken, zo pakken wij dat aan

Allereerst voeren we een onafhankelijke inspectie van het gebouw uit. We inventariseren de gebreken, hoeveelheden en de veroudering van het gebouw en we maken foto’s. We verwerken de bevindingen in een overzichtelijke rapportage. Op basis van al deze gegevens stellen we een meerjaren-onderhoudsplanning op. In deze planning wordt de financiële reservering per jaar over een periode van 10- 15 jaar vastgesteld. Omdat we de bedragen jaarlijks conform de geldende CBS index aanpassen, zijn ze altijd actueel.

Het meerjaren-onderhoudsplan bestaat uit vier onderdelen:

  1. Beschrijving type onderhoud (service, herstel, vervanging)
  2. Een inventarisatie van de zaken waarvoor onderhoud wordt gepland
  3. Een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging
  4. De taken (inhoudelijk) die behoren bij tijdschema, eventueel voorzien van kostprijs per taak.

Heeft u iemand nodig om een meerjaren-onderhoudsplan voor uw gebouw op te stellen? Kies dan voor Buster Bouwcontrol. We maken graag een afspraak om u meer over de voordelen te vertellen.

Wat wij voor u kunnen doen

Begeleiding onderhoudsprojecten

Wie begeleidt uw projecten, houdt het overzicht en stuurt op kwaliteit?

Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens NEN 2767 geeft u meer inzicht

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg