Directievoering

Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing.

directievoering1.jpg

Bouwen is een complex proces. Er zijn veel disciplines en partijen bij betrokken. Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing. Buster Bouwcontrol neemt graag de rol van directievoerder op zich.

Wie behartigt uw belangen op de bouwplaats?

U kunt op ons rekenen. Vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg- en onderhoudsfase. We werken op een efficiënte, proactieve en pragmatische manier. Onze opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, corporaties, aannemers, projectontwikkelaars, verenigingen en beleggers.

Waarom een directievoerder?

Een vakkundige directievoering zorgt ervoor dat de risico’s en de kosten van de bouw tot een minimum beperkt blijven. Wij zijn als directievoerder tijdens de uitvoeringsfase het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Als onafhankelijke partij zijn we proactief aanwezig in het uitvoeringsproces. Het zijn uw belangen die wij steeds helder op het netvlies hebben. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zorgen wij ervoor dat het werk wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde planning en budget. Een duidelijke communicatie met alle partijen is hierbij wat ons betreft onmisbaar.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van directievoering op uw bouwproject? Neem dan gerust contact op, we komen graag bij u langs.

Contact opnemen

Wat wij voor u kunnen doen

Plantoetsing

Technische kwaliteit van het gebouw objectief en eenduidig voor u vastleggen.

Projectmanagement

Gaat u bouwen en heeft u behoefte aan iemand die deze zorg uit handen neemt?

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg