Privacy statement

Buster Bouwcontrol B.V.
Dit is de privacyverklaring van Buster Bouwcontrol B.V. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Buster Bouwcontrol B.V. via onze website.

Buster Bouwcontrol respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Buster Bouwcontrol. U dient zich ervan bewust te zijn dat Buster Bouwcontrol niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u contact met ons opneemt via onze contact pagina, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op onze server en worden gebruikt om met u in contact te komen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Buster Bouwcontrol worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Buster Bouwcontrol. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Buster Bouwcontrol.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn
Buster Bouwcontrol bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Buster Bouwcontrol. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.