Onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting

Het realiseren of renoveren van schoolgebouwen vraagt om een duidelijke visie en een helder plan. U moet rekening houden met ontwikkelingen, dalende of stijgende leerlingaantallen en veranderende eisen die aan het huidige en toekomstige onderwijs worden gesteld. De meeste schoolgebouwen zijn tegenwoordig multifunctionele accommodaties. Met alle specifieke eisen die daarbij komen kijken.

onderwijs.jpg

Reken op uw onafhankelijke adviseur

Wij helpen u graag. Bij Buster Bouwcontrol weten we de belangen van verschillende partijen op elkaar af te stemmen. We inventariseren in een vroeg stadium de wensen en eisen. En weten waar en hoe schaalvoordelen behaald kunnen worden. Als onafhankelijk adviseur waarborgen we dat het hele bouwproces tot en met de ingebruikname vloeiend verloopt.

Wat wij voor u kunnen doen

Bouwplaatsmanagement

Een opgeruimde bouwplaats voorkomt ongelukken, schade en fouten

Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens NEN 2767 geeft u meer inzicht

Kwaliteitsmanagement

Hoe u op een professionele wijze de kwaliteit kunt optimaliseren

Meerjaren onderhoudsplan

Met een goed MJOP behoudt uw gebouw zijn waarde

Technische inspecties

Voorkom extra kosten, vertraging of juridische procedures

Begeleiding onderhoudsprojecten

Wie begeleidt uw projecten, houdt het overzicht en stuurt op kwaliteit?

Directievoering

Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing.

Plantoetsing

Technische kwaliteit van het gebouw objectief en eenduidig voor u vastleggen.

Risicomanagement

Door vooraf na te denken over de zaken die mis kunnen gaan en deze in kaart te brengen, kunt u snel en snel en doeltreffend anticiperen en schadelijke gevolgen beperken.

Aanbesteding

Buster Bouwcontrol coördineert de volledige aanbestedingsprocedure voor u.

Projectmanagement

Gaat u bouwen en heeft u behoefte aan iemand die deze zorg uit handen neemt?

Bouwkosten

U wilt controle, inzicht en grip op de bouwkosten. Reken daarom op Buster Bouwcontrol.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is misschien wel het belangrijkste document tijdens de bouw.

Bouwtoezicht

Wie bewaakt de kwaliteit namens de opdrachtgever?

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg