Woningbouw

Gaat u een nieuw gebouw ontwikkelen en realiseren, of een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen, renoveren of transformeren?

woningbouw1.jpg

Goed bouwen is prettig wonen

Bij de bouw en ontwikkeling van woningen zijn de vragen en wensen van toekomstige bewoners een belangrijk uitgangspunt. Senioren verwachten ten slotte iets anders van hun woning dan starters of gezinnen. Sociale samenhang, veiligheid en duurzaamheid zijn actuele thema’s waar we in de woningmarkt volop mee te maken hebben. Hoe pakt u dat aan?

Partner van projectontwikkelaars, investeerders & woningcorporaties

Door onze kennis en ervaring worden we steeds vaker vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van woningen. Daar zijn we blij mee. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nieuwe woningen te ontwikkelen en kijken naar exploitatie, vraag en duurzaamheid. We zetten ons in om uw bouwproces probleemloos te laten verlopen - van begin tot oplevering! - zodat u voldoet aan de verwachtingen van toekomstige bewoners.

Wat wij voor u kunnen doen

Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens NEN 2767 geeft u meer inzicht

Meerjaren onderhoudsplan

Met een goed MJOP behoudt uw gebouw zijn waarde

Begeleiding onderhoudsprojecten

Wie begeleidt uw projecten, houdt het overzicht en stuurt op kwaliteit?

Kwaliteitsmanagement

Hoe u op een professionele wijze de kwaliteit kunt optimaliseren

Bouwplaatsmanagement

Een opgeruimde bouwplaats voorkomt ongelukken, schade en fouten

Technische inspecties

Voorkom extra kosten, vertraging of juridische procedures

Directievoering

Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is misschien wel het belangrijkste document tijdens de bouw.

Bouwkosten

U wilt controle, inzicht en grip op de bouwkosten. Reken daarom op Buster Bouwcontrol.

Plantoetsing

Technische kwaliteit van het gebouw objectief en eenduidig voor u vastleggen.

Risicomanagement

Door vooraf na te denken over de zaken die mis kunnen gaan en deze in kaart te brengen, kunt u snel en snel en doeltreffend anticiperen en schadelijke gevolgen beperken.

Aanbesteding

Buster Bouwcontrol coördineert de volledige aanbestedingsprocedure voor u.

Projectmanagement

Gaat u bouwen en heeft u behoefte aan iemand die deze zorg uit handen neemt?

Bouwtoezicht

Wie bewaakt de kwaliteit namens de opdrachtgever?

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg