Zorg

Het vastgoed van de zorginstelling

De zorginstellingen van vandaag staan voor grote uitdagingen. Zeker als het gaat om vastgoed. Gebouwen spelen een belangrijke rol in de samenhang tussen de kwaliteit van de zorg, de inrichting van processen en de exploitatie. Bovendien bent u als zorginstellingen zelf financieel verantwoordelijk voor uw vastgoed.

zorg.jpg

De lat ligt hoog

Het bouwen voor zorginstellingen is daarom complex. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en duurzaamheid van zorginstellingen, zowel voor patiënten en bewoners als voor medewerkers. Er zijn meerdere stakeholders betrokken. Buster Bouwcontrol is uw onafhankelijke partner. We leiden alles voor u in goede banen. Als geen ander weten wij de belangen van verschillende partijen op elkaar af te stemmen.

Wat wij voor u kunnen doen

Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens NEN 2767 geeft u meer inzicht

Kwaliteitsmanagement

Hoe u op een professionele wijze de kwaliteit kunt optimaliseren

Bouwplaatsmanagement

Een opgeruimde bouwplaats voorkomt ongelukken, schade en fouten

Meerjaren onderhoudsplan

Met een goed MJOP behoudt uw gebouw zijn waarde

Technische inspecties

Voorkom extra kosten, vertraging of juridische procedures

Begeleiding onderhoudsprojecten

Wie begeleidt uw projecten, houdt het overzicht en stuurt op kwaliteit?

Directievoering

Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing.

Projectmanagement

Gaat u bouwen en heeft u behoefte aan iemand die deze zorg uit handen neemt?

Bouwtoezicht

Wie bewaakt de kwaliteit namens de opdrachtgever?

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is misschien wel het belangrijkste document tijdens de bouw.

Bouwkosten

U wilt controle, inzicht en grip op de bouwkosten. Reken daarom op Buster Bouwcontrol.

Plantoetsing

Technische kwaliteit van het gebouw objectief en eenduidig voor u vastleggen.

Risicomanagement

Door vooraf na te denken over de zaken die mis kunnen gaan en deze in kaart te brengen, kunt u snel en snel en doeltreffend anticiperen en schadelijke gevolgen beperken.

Aanbesteding

Buster Bouwcontrol coördineert de volledige aanbestedingsprocedure voor u.