Verduurzaming sportcomplex Jeugdland Ulvenhout

jeugdland.jpg

Een onderdeel van het verduurzamingstraject is het vervangen van de complete dakconstructie van een van de sporthallen.

In opdracht van de gemeente wordt het bestaande sportcomplex Jeugdland verduurzaamd middels het vervangen van de complete dakconstructie van een van de sporthallen.

Voordat gestart is met het saneren van de bestaande asbest dakplaten, is begonnen met het prefabben van 700 m2 nieuwe dakelementen in 4 delen om een zo'n kort mogelijke doorlooptijd te creëren. Na de sanering zijn de houten spanten verwijderd. Aansluitend zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het plaatsen van de nieuwe dakconstructie. Deze is aangebracht en opgelegd op de bestaande constructie en bestaande spouwmuurconstructie.

In de onderliggende ruimtes zijn diverse tijdelijke voorzieningen getroffen om schades door weersinvloeden te beperken. Eén van de onderliggende ruimtes is namelijk een squashbaan.

Het geheel (inclusief het waterdicht afwerken van de onderlinge aansluitingen) is uitgevoerd binnen een tijdsbestek van maar twee weken. Buster Bouwcontrol verzorgt het bouwtoezicht tijdens de uitvoering.

Meer nieuws

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg