Overheid

Huisvesting voor overheidsinstanties

Het realiseren van huisvesting voor overheids- en semioverheidsinstanties is dynamisch. Er vinden veel veranderingen plaats op het gebied van schaalvergroting, reorganisaties, kernlocatiebeleid en veranderde dienstverlening. Wanneer u als overheidsinstantie hier mee te maken krijgt, biedt dit kans om uw huisvesting eens goed onder de loep te nemen. Waar staat u en waar wilt u naartoe?

overheid.jpg

Toekomstbestendige huisvestingsvisie

Buster Bouwcontrol is een onafhankelijke partij die u graag bijstaat in het maken van de juiste beslissingen. We schuiven graag aan bij u aan tafel. Samen kijken we naar de mogelijkheden om te komen tot een huisvestingsvisie die gereed is voor de toekomst.

Wat wij voor u kunnen doen

Bouwplaatsmanagement

Een opgeruimde bouwplaats voorkomt ongelukken, schade en fouten

Meerjaren onderhoudsplan

Met een goed MJOP behoudt uw gebouw zijn waarde

Technische inspecties

Voorkom extra kosten, vertraging of juridische procedures

Begeleiding onderhoudsprojecten

Wie begeleidt uw projecten, houdt het overzicht en stuurt op kwaliteit?

Directievoering

Een efficiënt bouwproces vraagt daarom een doelgerichte en efficiënte aansturing.

Bouwkosten

U wilt controle, inzicht en grip op de bouwkosten. Reken daarom op Buster Bouwcontrol.

Risicomanagement

Door vooraf na te denken over de zaken die mis kunnen gaan en deze in kaart te brengen, kunt u snel en snel en doeltreffend anticiperen en schadelijke gevolgen beperken.

Aanbesteding

Buster Bouwcontrol coördineert de volledige aanbestedingsprocedure voor u.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is misschien wel het belangrijkste document tijdens de bouw.

Plantoetsing

Technische kwaliteit van het gebouw objectief en eenduidig voor u vastleggen.

Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens NEN 2767 geeft u meer inzicht

Kwaliteitsmanagement

Hoe u op een professionele wijze de kwaliteit kunt optimaliseren

Projectmanagement

Gaat u bouwen en heeft u behoefte aan iemand die deze zorg uit handen neemt?

Bouwtoezicht

Wie bewaakt de kwaliteit namens de opdrachtgever?

Samen de mogelijkheden bespreken?

Jimmy bespreekt het graag met u.

jimmynieuw.jpg